Bærekraft i bygg og by

LIVE fra Sirkulærdagen på Campus Kronstad 14. mars 2023. Jeg får besøk av Kjartan Viksund fra JM Norge, Tordur Bryngeirsson fra FutureBuilt og prosjektleder Siri Smith fra HVL. 

What is Bærekraft i bygg og by?

Bærekraftige bygninger er en podcast der jeg, Anne Sofie Bjelland ved Institutt for Byggfag ved Høgskolen på Vestlandet, snakker med ulike fagfolk som jobber med ulike tema som bringer oss nærmere bærekraftig byggeri. Ny episode hver uke. Produsert av HVL Medielab.