Kommentatorkoret med Mats, Bjørn Ole og Thomas

Kva skal ein sei når Norsk Luftambulanse ringer? Kva er eit høyrselsbarn? Bjørn Ole kjøper meir cremant og vi er innom tida som bøsseberar.

What is Kommentatorkoret med Mats, Bjørn Ole og Thomas?

Tre karar frå dalføret i Naustdala geleida deg gjennom nytt og aktuelt frå verdsveven og elles i sammfunnet med folkeleg bolseprat rundt bordet.