Andakter, Bibeltimer og Taler fra pTro

Det handler om å følge Jesus når vi skal til søndagens bibeltekst fra Lukas evangeliet kapittel 9. Jakob Middelthon tar oss med.

Show Notes

Det handler om å følge Jesus når vi skal til søndagens bibeltekst fra Lukas evangeliet kapittel 9. Jakob Middelthon tar oss med. 

What is Andakter, Bibeltimer og Taler fra pTro?

Din kristne radiokanal