Foto Müze

Koleksiyonunu yaptığı deniz yosunlarını cyanotype yöntemiyle basarak bir araya getiren ve böylece dünya tarihindeki ilk fotoğraf kitabının yaratıcısı olan Anna Atkin’in yaşamı ve çalışmalarını konuşuyoruz.

What is Foto Müze?

Osmanlı dönemi ağırlıklı olmak üzere Türkiye fotoğraf tarihinde bir gezinti... Eski gazete, dergi, fotoğraf koleksiyonu ve sayısız malzemenin kaynaklık ettiği programda, konusunda uzman olan bir çok konuk da ağırlanıyor. Osmanlı dönemi fotoğrafhaneleri ve fotoğrafçıları, dönemin fotoğrafa yaklaşımı, basın-fotoğraf ilişkisi, arşivcilik ve koleksiyonculuk programın ana konuları.