ESSB podcast | Meeting the Future Society

In deze aflevering gaat Ties Brink met zijn gasten in gesprek over de masterstudie Opvoedvraagstukken in een Diverse Samenleving aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hoe is het om deze opleiding te studeren, wat voor eigenschappen heb je als student nodig en waar kom je later terecht met deze masterdiploma op zak.

Show Notes

De omgeving waarin kinderen en jongeren opgroeien, zoals hun gezin, school en buurt, is enorm divers. Hoe kom je als pedagoog tot een opvoedadvies op maat waarin je rekening houdt met deze diversiteit? Welke voordelen en risicofactoren brengt het opgroeien in een diverse samenleving en een grootstedelijke context met zich mee? Voor dit soort actuele en dagelijkse vraagstukken zijn wetenschappelijk geschoolde, kritisch denkende en diversiteits-sensitieve pedagogen nodig. In deze podcast vertellen Kim (student) en Nicole (docent) over de master Opvoedvraagstukken in een Diverse Samenleving in Rotterdam die tot dit soort pedagogen opleidt.

What is ESSB podcast | Meeting the Future Society?

Bij de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB) wordt veel onderzoek gedaan naar maatschappelijke en gedragswetenschappelijke vraagstukken. Door middel van deze podcast serie maken we deze kennis toegankelijk voor geïnteresseerde burgers, bestuurders, professionals, studenten en collega onderzoekers. Meeting the Future Society.
De diversiteit van de faculteit reflecteert zich in de varieteit aan onderwerpen die op deze podcast serie te vinden is.
[incl DPECS Podcast serie met verhalen over wetenschappelijke ontwikkelingen bij psychologie en pedagogische wetenschappen)

At the Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB) a lot of research is done on social and behavioral science issues. Through this podcast series, we make this knowledge accessible to interested citizens, administrators, professionals, students, and fellow researchers.