ENDkast

{{ show.title }}Trailer Bonus Episode {{ selectedEpisode.number }}
{{ selectedEpisode.title }}
|
{{ selectedEpisode.title }}
By {{ selectedEpisode.author }}
Broadcast by

Summary

I «Søsterens fortelling», episode 4, snakkar klinisk sosionom og etterlatt søster Hilde Bergesen med Sari Lindeman om hvordan søsken kan erfare å være etterlatt etter narkotikadød.

What is ENDkast?

ENDkast er END-prosjektets podcast. ENDkast inviterer fagpersonar, etterlatne og forskarar til samtalar som handlar om dei etterlatne etter narkotikarelatert død, korleis dei har det og blir møtt av hjelparar og andre i samfunnet. ENDkast er for alle som ønsker å forstå meir om de etterlatnes situasjon. Det kjem nye episodar månedleg.