Flow Akatemia

Tällä kertaa Jussi ja Lauri istahtivat etäyhteyden päähän keskustelemaan retriittien eli intentionaalisempien irtiottojen merkitystä.Keskustelun aikana pohdittiin mm. miksi sopivan ajan ja tilan luominen ovat välttämättömiä syvempien oivallusten saamiseksi, mitä eroa on eudaimonisilla ja hedonisilla irtiotoilla sekä millaisia prinsiippejä kannattaa noudattaa omien irtiottojen kohdalla. Podcastissa avattiin myös Flow Elämässä -retriittien takana olevia ajatuksia oivalluksen ja ryhmäflow'n tukemiseksi, reflektoitiin aikaisempia retriittejä sekä luotiin suuntaviivoja tulevalle.
Jakso Youtubessa: https://youtu.be/mXKrUNnJHEI‍
Jakson sivut: https://www.flow-akatemia.fi/podcast/retriittien-merkitys
Show notes[01:00] Mihin tarvitaan retriittejä[09:00] Mitkä olivat Flow Elämässä retriitin ohjaavat prinsiipit[17:00] Mikä merkitys ennakkotehtävillä?[23:00] Reflektiota retriiteistä[33:00] Mitä oppeja retriiteistä?[41:00] Mitä tuleman pitää?[44:00] Miten toteuttaa omia retriittejä?

What is Flow Akatemia?

Podcast, joka keskittyy jakamaan moninäkökulmaisesti ajatuksia ja oppeja flow-tilasta ja viisaasta työstä.