17-målspodden

Vi snakker i denne episoden med Rebekka Louise Knotten som mener HVL bør gi mye større plass i pensum til sosialt entreprenørskap og sirkulærøkonomi på alle våre fakultet, da begge deler er en viktig del av løsningen for å bli et mer bærekraftig samfunn.

Show Notes

Rebekka Louise Knotten leverte sin masteroppgave våre 2021 ved Institutt for økonomi og administrasjon, ved Høgskulen på Vestlandet. Hennes utdanning og engasjement førte til at hun kjapt etter fullført masterutdanning ble ansatt som daglig leder i Dyrkbart. Her får hun jobbe med sirkulære og bærekraftige løsninger for framtiden.

Hun har en klar oppfordring til studenter som skal begynne på masterutdanningen: Velg masteroppgave så konkret som mulig ut fra hva du ønsker jobbe med etter endt utdanning. Det vil kunne hjelpe deg med å få relevant jobb etterpå.

Nettsteder:

https://www.kompostringen.no/

https://www.lystgarden.no/

 
PS: Rebekka er ikke vår første alumn ved HVL, men vår første alumn i 17-målspodden. 

What is 17-målspodden?

Samfunnet står i en stor omstilling der FNs 17 bærekraftsmål er viktige! Hvordan utruster Høgskulen på Vestlandet studentene våre til å bli fremtidens endringsagenter for bærekraftig utvikling og innovasjon? Hvordan tar vi selv sitt ansvar med å være bærekraftig i alle ledd? Hvilke forventninger har samfunnet rundt oss til høgskolen? 17-målspodden er et sted for refleksjon, økt kunnskap og forskningsformidling gjennom gode samtaler. Vi ønsker å både utfordre og fremsnakke.

Gi gjerne innspill og tilbakemeldinger til kvi@hvl.no.