Podcast Filosofie

“De poëtische taal is de plaats waar het genot niet via de sociale code plaatsvindt”

Op deze manier geeft de hedendaags filosoof Julia Kristeva aandacht aan datgene wat aan de taal voorafgaat.

Wat kan de filosofie leren van de poëzie?
Wat is de chora, en waarom is deze zowel walgelijk en aantrekkelijk?
En waarin zit de revolutionaire kracht van de poëtische taal?

Te gast: Ruud Welten
De denker die centraal staat: Kristeva

What is Podcast Filosofie?

Eén filosoof staat centraal. Eén hoofdgast, één side-kick en één presentator gaan over zijn of haar denken in gesprek. Dat is het simpele recept van de Podcast Filosofie van het Centre Erasme.