Predici Expozitive din Epistola lui Pavel către Romani

V-o recomand pe Fibi, sora noastră, care este o slujitoare în biserica din Chencrea;s-o primiţi în Domnul, într-un fel care se cuvine sfinţilor, şi s-o ajutaţi în orice, când are nevoie de voi; căci şi ea a fost un ajutor pentru mulţi, şi de asemenea şi pentru mine.Salutaţi pe Priscila şi Aquila, conlucrătorii mei în Cristos Isus,care şi-au pus capul în joc ca să-mi scape viaţa, cărora le mulţumesc, nu numai eu, ci şi toate Bisericile Neamurilor.De asemenea, transmiteți salutări şi Bisericii care se adună în casa lor. Salutaţi pe Epenetus, preaiubitul meu, care a fost primul rod al Asiei pentru Cristos.Salutaţi pe Maria, care a lucrat din greu pentru noi.Salutaţi pe Andronicus şi pe Iunia, rudele mele şi tovarăşii mei de închisoare, care sunt însemnaţi între apostoli şi care au venit la Cristos înainte de mine.Salutaţi pe Amplias, preaiubitul meu în Domnul.Salutaţi pe Urbanus, conlucrătorul nostru în Cristos, şi pe Stahis, preaiubitul meu.Salutaţi pe Apeles, cel încercat în Cristos. Salutaţi pe cei din casa lui Aristobulus.Salutaţi pe Ierodion, ruda mea. Salutaţi pe cei din casa lui Narcis, care sunt ai Domnului.Salutaţi pe Trifena şi Trifosa, care au lucrat în Domnul. Salutaţi pe preaiubita Persida, care a lucrat mult în Domnul.Salutaţi pe Rufus, cel ales în Domnul, şi pe mama lui şi a mea.Salutaţi pe Asincritus, pe Flegon, pe Hermas, pe Patrobas, pe Hermes şi pe fraţii care sunt cu ei.Salutaţi pe Filologus şi pe Iulia, pe Nereus şi pe sora lui, şi pe Olimpas, şi pe toţi sfinţii care sunt cu ei.Salutaţi-vă unii pe alţii cu o sărutare sfântă. Bisericile lui Cristos vă trimit salutări.(Ro. 16:1-16)Ne puteți găsi și pe website-ul nostru, Facebook sau Twitter.Soli Deo Gloria.

Show Notes

V-o recomand pe Fibi, sora noastră, care este o slujitoare în biserica din Chencrea;
s-o primiţi în Domnul, într-un fel care se cuvine sfinţilor, şi s-o ajutaţi în orice, când are nevoie de voi; căci şi ea a fost un ajutor pentru mulţi, şi de asemenea şi pentru mine.
Salutaţi pe Priscila şi Aquila, conlucrătorii mei în Cristos Isus,
care şi-au pus capul în joc ca să-mi scape viaţa, cărora le mulţumesc, nu numai eu, ci şi toate Bisericile Neamurilor.
De asemenea, transmiteți salutări şi Bisericii care se adună în casa lor. Salutaţi pe Epenetus, preaiubitul meu, care a fost primul rod al Asiei pentru Cristos.
Salutaţi pe Maria, care a lucrat din greu pentru noi.
Salutaţi pe Andronicus şi pe Iunia, rudele mele şi tovarăşii mei de închisoare, care sunt însemnaţi între apostoli şi care au venit la Cristos înainte de mine.
Salutaţi pe Amplias, preaiubitul meu în Domnul.
Salutaţi pe Urbanus, conlucrătorul nostru în Cristos, şi pe Stahis, preaiubitul meu.
Salutaţi pe Apeles, cel încercat în Cristos. Salutaţi pe cei din casa lui Aristobulus.
Salutaţi pe Ierodion, ruda mea. Salutaţi pe cei din casa lui Narcis, care sunt ai Domnului.
Salutaţi pe Trifena şi Trifosa, care au lucrat în Domnul. Salutaţi pe preaiubita Persida, care a lucrat mult în Domnul.
Salutaţi pe Rufus, cel ales în Domnul, şi pe mama lui şi a mea.
Salutaţi pe Asincritus, pe Flegon, pe Hermas, pe Patrobas, pe Hermes şi pe fraţii care sunt cu ei.
Salutaţi pe Filologus şi pe Iulia, pe Nereus şi pe sora lui, şi pe Olimpas, şi pe toţi sfinţii care sunt cu ei.
Salutaţi-vă unii pe alţii cu o sărutare sfântă. Bisericile lui Cristos vă trimit salutări.
(Ro. 16:1-16)

Ne puteți găsi și pe website-ul nostru, Facebook sau Twitter.
Soli Deo Gloria.

Creators & Guests

Host
Attila Szasz
Prezbiter în Biserica Reformată Prezbiteriană din Cluj-Napoca

What is Predici Expozitive din Epistola lui Pavel către Romani?

Epistola lui Pavel către biserica din Roma este una dintre cele mai des citite și citate cărți din Biblie. În mare, ea acoperă toate învățăturile importante ale creștinismului. Epistola către Romani se adresează necreștinilor, încât descrie în mod detaliat starea lor față de Dumnezeu dar și calea împăcării cu El. Pavel evidențiază foarte clar justificarea numai prin credință dar apoi merge un pas și mai departe și subliniază importanța sfințeniei, esența vieții creștine. Prin câteva versete din această epistolă, Martin Luther a fost strămutat către o credință vie, prin care s-a produs scânteia ce a contribuit la declanșarea reformei protestante. Tot epistola către Romani a avut un rol important în convertirea Sfântului Augustin precum și a lui John Wesley și pentru mulți alți creștini de-a lungul secolelor. Dorința noastră este să studiem întreaga carte și să prezentăm mesajul lor printr-o predicare expozitivă. Ne rugăm să înțelegem mesajul ei cu speranța că acesta va contribui la o cunoaștere mai bună a lui Dumnezeu și o transformare a vieții noastre după chipul și asemănarea lui Isus Hristos.