מלחמות היהודים" עם ירון לונדון"

במלחמות היהודים אנו עוסקים בהתפצלויות רבות מהזרם המרכזי של הציבור היהודי, מתי מחלוקת הופכת לכפירה? שהופכת להתפלגות וגורמת לפרישה גמורה מכלל ישראל? דוגמא אחת היא התנועה שבתאית. הקראים הם פרשה שונה, התרחקות והתקרבות. נשוחח עם חגי בן שמאי, שמחקריו העיקריים עוסקים בתרבות קהילות ישראל במזרח, בפרשנות הקוראן ובספרות הערבית. היה ראש מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח והמנהל האקדמאי של הספרייה הלאומית. מי הם הקראים? מתי הם מפציעים? ומה הבשורה שלהם?

Show Notes

במלחמות היהודים אנו עוסקים בהתפצלויות רבות מהזרם המרכזי של הציבור היהודי, מתי מחלוקת הופכת לכפירה? שהופכת להתפלגות וגורמת לפרישה גמורה מכלל ישראל? דוגמא אחת היא התנועה שבתאית. הקראים הם פרשה שונה, התרחקות והתקרבות. נשוחח עם חגי בן שמאי, שמחקריו העיקריים עוסקים בתרבות קהילות ישראל במזרח, בפרשנות הקוראן ובספרות הערבית. היה ראש מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח והמנהל האקדמאי של הספרייה הלאומית. מי הם הקראים? מתי הם מפציעים? ומה הבשורה שלהם?
ירון לונדון בראיון עם פרופ' אמריטוס חגי בן שמאי בחוג לשפה וספרות ערבית שבמכון ללימודי אסיה ואפריקה באוניברסיטה העברית בירושלים

What is מלחמות היהודים" עם ירון לונדון"?

מלחמות היהודים עם ירון לונדון