The Code Behind

The Code BehindEpisode 5
Episod 4 - Våra utvecklingsmiljöer
1x
Episod 4 - Våra utvecklingsmiljöer
By Daniel Hindrikes & Johan Karlsson • View the Website

I den här episoden pratar Daniel och Johan om deras utvecklingsmiljöer. PC vs Mac, Visual Studio tillägg, emulatorer och hårdvara med mera.

DebugMail: http://debugmail.io 

LiveXAML: https://livexaml.com

Xamarin Live Player: https://www.xamarin.com/live, https://developer.xamarin.com/guides/cross-platform/live/install/

Kontakta oss gärna med feedback:
Twitter: @thecodebehind
Facebook:  https://www.facebook.com/thecodebehind/
Email: info2@thecodebehind.net

Broadcast by

I den här episoden pratar Daniel och Johan om deras utvecklingsmiljöer. PC vs Mac, Visual Studio tillägg, emulatorer och hårdvara med mera.

DebugMail: http://debugmail.io 

LiveXAML: https://livexaml.com

Xamarin Live Player: https://www.xamarin.com/live, https://developer.xamarin.com/guides/cross-platform/live/install/

Kontakta oss gärna med feedback:
Twitter: @thecodebehind
Facebook:  https://www.facebook.com/thecodebehind/
Email: info2@thecodebehind.net

I den här episoden pratar Daniel och Johan om deras utvecklingsmiljöer. PC vs Mac, Visual Studio tillägg, emulatorer och hårdvara med mera.

DebugMail: http://debugmail.io 

LiveXAML: https://livexaml.com

Xamarin Live Player: https://www.xamarin.com/live, https://developer.xamarin.com/guides/cross-platform/live/install/

 

Kontakta oss gärna med feedback

Twitter: @thecodebehind

Facebook:  https://www.facebook.com/thecodebehind/

Email: info2@thecodebehind.net

Daniel Hindrikes

Twitter: @thecodebehind

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/daniel-hindrikes/ 

Blog: http://danielHindrikes.se

Johan Karlsson

Twitter: @johankson

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/johan-karlsson-252aba10/

Blog: http://johankarlsson.net

 

What is The Code Behind?

En podcast om kod av Daniel Hindrikes och Johan Karlsson!