Foto Müze

G-Art Galeri'nin yöneticisi Bahar Erin Adan'la fotoğrafı, koleksiyoncuları ve sanatta kilit taşı görevi gören galerileri konuşuyoruz.

What is Foto Müze?

Osmanlı dönemi ağırlıklı olmak üzere Türkiye fotoğraf tarihinde bir gezinti... Eski gazete, dergi, fotoğraf koleksiyonu ve sayısız malzemenin kaynaklık ettiği programda, konusunda uzman olan bir çok konuk da ağırlanıyor. Osmanlı dönemi fotoğrafhaneleri ve fotoğrafçıları, dönemin fotoğrafa yaklaşımı, basın-fotoğraf ilişkisi, arşivcilik ve koleksiyonculuk programın ana konuları.