Boitcast

Boitanopartnerne Ole Andreas Rydland, Øystein Hjertvik og Arild Tjomsland opplyser hverandre om hva sosio-teknisk arkitektur er og hvorfor vi bør være svært bevisst hvilke konsekvenser ulike måter å organisere både teknologi og mennesker har.

Show Notes

Siden sosio-teknisk arkitektur er et rimelig nytt begrep vil man ikke finne noen presise definisjoner (enda). Men å snakke om sosio-tekniske systemer er ikke nytt. I organisasjonsutvikling er et sosio-teknisk system et system hvor mennesker og teknologi må interagere for å få utført arbeid. I det moderne teknologisamfunnet vårt er det få som ikke er en del av et sosio-teknisk system. Vi som jobber i teknologibransjen er nok ekstra eksponert for slike systemer. I denne episoden av Boitcast forteller Boitanopartnerne Ole Andreas Rydland og Øystein Hjertvik litt om begrepet, og hvorfor det i sterk grad preger vår arbeidshverdag. Vert Arild Tjomsland flekser sin undringskompetanse i møte med disse to teknologene. 

What is Boitcast?

Diskusjoner om O og T fra SWOT for utviklere spesielt og teknologer generelt. Forsøksvis dagsaktuelt, forhåpentligvis underholdende. ;-)