אמונה בעידן הספק

שיחה זו עוסקת בממשק שבין תודעת היחיד לתודעת הרבים

Show Notes

שיחה זו עוסקת באופן שבו אנו מבקשים שאמונתנו תשקף את האמת על המציאות אך אמת זו תלויה בתודעתם של אחרים ובשפה המגשרת בין תודעת היחיד לתודעת הרבים. כמון כן, דנה השיחה ביחסים בין מומחים להדיוטות ובאופן שבו לעיתים קרובות המרבה בורות גם מרבה שלווה בעוד שמרבה דעת מרבה מכאוב

ניתן להזמין עותק מודפס או אלקטרוני של הספר "אמונה בעידן הספק" אצל רינה פלד 0547-363005

What is אמונה בעידן הספק?

תוכן הסדרה: קרדולוגיה של המציאות: צורתה ותכניה של אמונה. אמיתות קאנוניות מול אמיתות חלקיות המגששת אחרי הבנה. המבנה התודעתי של האמונה, ליפופה של המציאות בתודעה ובורותו המהותית של היחיד הארוג וספון בתודעתם של אחרים כפי שזו משתקפת בתודעתו. סדרה זו בוחנת את האמונה מכל צדדיה וסוקרת את ברירות המחדל של האמונה בעידן הספק.
ניתן להזמין עותק מודפס או אלקטרוני של הספר "אמונה בעידן הספק" אצל רינה פלד 0547-363005