Safar Haye Tip Tipi | سفرهای تیپ تیپی

بچه‌ها میدونین نماد شهر ساری چیه؟ میدونین چه جاهای تاریخی داره؟ طبیعت اطرافش چجوریه؟ چه میوه‌هایی رو زیاد داره؟ تیپ تیپی این دفعه براتون درباره همه اینا از شهر ساری تعریف میکنه.

Show Notes

بچه‌ها میدونین نماد شهر ساری چیه؟ میدونین چه جاهای تاریخی داره؟ طبیعت اطرافش چجوریه؟ چه میوه‌هایی رو زیاد داره؟ تیپ تیپی این دفعه براتون درباره همه اینا از شهر ساری تعریف میکنه.

What is Safar Haye Tip Tipi | سفرهای تیپ تیپی?

این مجموعه تلاش می‌کند کودکان ایرانی را در جستجوی اولیه‌شان برای شناخت بیشتر سرزمین مادری یاری دهد. به امید اینکه این شروعی برای شناخت و آشنایی بیشتر با فرهنگ غنی این آب و خاک در سال‌های آینده زندگی باشد و نیز فرصتی را ایجاد نماید برای بهره بردن از غنای فرهنگی آن از همان سنین کودکی.