Hälso- och sjukvårdspodden

Stockholms stad anställde härom året en läkarstrateg och nu har Hälso- och sjukvårdspodden förmånen att diskutera omsorg idag, igår och framöver med Johan. Vi pratar sköra individer, hur vi vill bli äldre och robotduschar.

What is Hälso- och sjukvårdspodden?

Med patientens behov i fokus och ett starkt internationellt perspektiv vill Forum för Health Policy genom podden stärka analysen av hälsopolitiken i Sverige och bidra till nya tankar och bistå beslutsfattare och politiker med kunskap och möjliga policy- och handlingsalternativ.