Livsmestring

Det fins ikkje fullkomne fellesskap, for det fins ikkje fullkomne mennesker. Men vi kan alle vere med å bygge og videreutvikle gode og trygge relasjoner og fellesskap. Trygghet og trivsel forutsetter både kjærlighet og ærlighet – og alle kan vere med å prege felleskapet på ein god måte.Den viktigaste nøkkelen er god kommunikasjon, seier Kjell Aanensen - mangeårig kursholder og sjelesørger og opptatt av tema som har med relasjonane våre å gjere. Intervjuer her er Anne Birgitte Lillebø Bøe

What is Livsmestring?

Serien «Livsmestring» handler om det å leve sammen. Det være seg i par, i familie og med venner. Kjell Aanensen er en erfaren diakon, kursholder og samtalepartner som i årtier har jobbet med emnene som vi tar opp i denne serien. Anne Birgitte Lillebø Bøe samtaler med han og han deler av sin kunnskap og erfaring.