St Rita Radio

Sogneprest i Kristus Konge menighet i Narvik, p. Rafal Ochojski MSF, har en kort refleksjon knyttet til søndagens evangelium.

Show Notes

P. Rafal lager også serien "Noen sekunder om Kirkens under" som du finner her:
https://youtube.com/playlist?list=PLfRnJcVgM5YskIThrXzQ-mIfFPzOnral0

Evangelium Kristi kongefest - Luk 23,35–43

På den tid hånte rådsherrene Jesus og sa: «Andre har han frelst, la ham nå frelse seg selv, hvis han er den som Gud har salvet og utvalgt!»

Soldatene drev også gjøn med ham, de gikk frem og rakte ham sur vin og sa: «Hvis du er jødenes konge, så får du nå frelse deg selv!» Det var også satt en plakat over ham hvor det stod: «Denne mannen er jødenes konge.»

En av de forbryterne som hang der, gjorde også narr av ham og sa: «Er ikke du Messias? Så frels både deg selv og oss!»

Men den andre irettesatte ham og sa: «Frykter du ikke engang Gud, du som lider den samme straffen! Og vi lider den med rette, vi får bare igjen for det vi har gjort, men han har ikke gjort noe galt.»

Og så la han til: «Jesus, husk på meg når du kommer med ditt rike!»

Da svarte Jesus: «Sannelig, det lover jeg deg: Ennå i dag skal du være med meg i Paradis!»
(katolsk.no)

What is St Rita Radio?

En podkast fra EWTN Norge. Her finner du prekener, tidebønner og alle podkaster fra EWTN Norge