Kültürel Miras Ve Koruma: Kim İçin? Ne İçin?

Bu akşam Büyükada Rum Yetimhanesi’nin yıkılmaktan kurtarılarak korunması ve yeniden hayatın bir parçası haline getirilmesi çalışmalarını konuşacağız. Yetimhane gibi dev boyutlarda bir tarihi ahşap yapının restorasyonunu ele alırken hangi konuların üzerinde durmak önemli, bunları biraz açmaya çalışacağız. Yetimhane’nin, Avrupa'nın En Fazla Tehlike Altındaki 7 Kültürel Mirası listesine alınması ile birlikte bu tarihi varlığın korunması sürecinin uluslararası platforma taşındığını ve farklı paydaşların biraraya gelerek koruma, restorasyon ve yeniden işlevlendirme gibi konuları değerlendirmeleri için yolun açıldığını görüyoruz. Yetimhanenin taşıdığı anlam ve değerlerin tanımlanması ve bu değerler bütünü içinde gelecek nesillere anlatılması, aktarılması ve korunması, yorumlanarak sunulması çok önemli. Binanın gelecekteki kullanım biçimleri de bu değerler üzerinden şekillenecek. Yetimhanenin “restorasyonu” dediğimizde işte bu değerler dizgesi içinde özgün nitelikleri ve anlamları korunarak gelecekteki kullanımlara yer açılması, bunun tasarlanması düşünülmeli. Mimari koruma işinin esas meselesi ince ayar gerektiren bu hassas dengeyi kurabilmek, tasarlayabilmek. Bu sürecin nasıl şekilleneceği ve yönetileceği konusunda Yetimhaneye sahip çıkan herkesin hem söz hakkı hem sorumluluğu var.

What is Kültürel Miras Ve Koruma: Kim İçin? Ne İçin??

Türkiye’de kültürel mirasın algılanış biçimleri, koruma anlayışı ve korumaya ilişkin uygulamalar, politikalar. (Hazırlayan ve sunanlar: Asu Aksoy, Burçin Altınsay)