St Rita Radio Sverige - Predikan Pater Joseph Maria Nilsson

What is St Rita Radio Sverige - Predikan Pater Joseph Maria Nilsson?

Predikningar av Pater Joseph Maria Nilsson på St Rita Radio Sverige.
https://www.katolskajonkoping.com/praster-forsamling-kontakt