RøverRadion

For de fleste innsatte er jula den tøffeste tiden å sone. Vi skal høre både fra vår Røver Thomas, som skal feire sin første jul bak murene, og fra vår Røver Miss Guinea Pig, som har tilbrakt mange julefeiringer bak murene, men som aldri har klart å feire en eneste jul. Miss Guinea Pig har også skrevet et aldri så lite julebrev til avtroppende justisminister Anders Anundsen. Og du skal få høre Røvernes versjon av Juleevangeliet.

What is RøverRadion?

Norsk fengselsradio som lages fra innsiden av murene med innsatte bak mikrofonen.