DOMATOR Team

8 Grudnia 2020

What is DOMATOR Team?

O najnowszy trendach na rynku nieruchomości w GTA i Ontario. Co tydzień pogadanka w Radiu 7 o godz. 8.15 rano.