17-målspodden

Sigrid Nedkvitne fra Voss tok spranget fra trygg jobb i offentlig sektor, til å bruke sin kompetanse da hun startet opp, bygget og utviklet selskapet Friskus. Friskus tilbyr en unik digital plattform for oversikt og koordinering av kommunale tjenester, mobilisering av frivillighet og tildeling av penger og gratisbilletter.
 
Hør i denne episoden om historien hennes og om hva hun tenker skal til for å lykkes. Hør hva hun tenker rundt tematikken bærekraft og hvilke synspunkter hun har rundt akademia.

Creators & Guests

Producer
Kjartan Lerøy Grønhaug
Kjartan works as technician at Medielab at Høgskulen på Vestlandet and produces the good sound when we make the episodes in studio.

What is 17-målspodden?

Hva kan bærekraftig utvikling - eller bærekraft - handle om? De 17 bærekraftsmålene spenner bredt. Det handler om klima og miljø, men det handler også om helse, om anstendig arbeid, om likestilling og om bærekraftige lokalsamfunn - for å nevne noe. Med 17-målspodden er målet å gjøre bærekraft-tematikken mer forståelig, samtidig som kompleksiteten ikke skal forenkles.
Programvertene Siri og Knut ønsker å skape både refleksjoner og ny innsikt.

Du inviteres til å gi innspill og tilbakemeldinger til knut.vindenes@hvl.no.