Foreldreskulen

Ungdomane skal ikkje berast på gullstol gjennom ting, men vi må prøve å forstå dei, veilede dei- og stille gode åpne spørsmål for å opprettholde relasjonen.. Dei treng ikkje belæring, men gjerne realitetsorientere av og til. korleis skal vi manøvrere ilag gjennom alle svingningane? Anne Lene Otterøen kjem med litt tips til det i denne episoden av Foreldreskulen på pTro.

What is Foreldreskulen?

Foreldreskulen på pTro har hverken prøver eller eksamen, men kjem med velmeinte tips for foreldre å ta med seg. Vi kan ikkje perfekte, men vi ønsker å vere ekte i foreldrerolla. Vi er alle undervegs! Vi kjem til å snakke om ulike tema, både det som har med trusopplæring i heimen å gjere – men også generelt om å vere gode foreldre og møte borna på ein god måte. Anne Birgitte Lillebø Bøe samtalar med familieterapeut, familiepastor og mor Anne Lene Otterøen i denne serien.