מלחמות היהודים" עם ירון לונדון"

התנגדותם של מנהיגי האדוקים לתנועה הציונית והקמתה של המדינה והיריבויות בתוך המחנה החרדי

Show Notes

התנגדותם של מנהיגי האדוקים לתנועה הציונית והקמתה של המדינה והיריבויות בתוך המחנה החרדי
ירון לונדון בראיון עם ההיסטוריון פרופסור קימי קפלן מהמחלקה לתולדות ישראל ויהדות בת זמננו באוניברסיטת בר אילן

What is מלחמות היהודים" עם ירון לונדון"?

מלחמות היהודים עם ירון לונדון