Flow Akatemia

Tällä kertaa etästuodioon saapui psykologian tohtori ja viisaustutkija Eeva Kallio keskustelemaan kanssamme viisaudesta: mitä se on, miten se ilmenee käytännössä sekä miten sitä voidaan kehittää. Keskustelun aikana teemaa lähestytään mm. viisauden kognitiivisen, reflektiivisen ja myötätuntoisen ulottuuvuden näkökulmista, avaten mitä niillä ylipäänsä tarkoitetaan sekä miten ne vuorovaikuttavat keskenään. Tarkastelemme myös henkistä kasvua, ajattelun kehittymistä aikuisuudessa sekä miten aikaisemmat kehitysmallit osaltaan ovat rajoittaneet ymmärrystämme kehityksestä.
Jakson sivut: https://www.flow-akatemia.fi/podcast/eeva-kallio-mita-on-viisaus
Jakso Youtubessa (etäyhteyden teknisten ongelmien vuoksi talteen jäi vain ääni): https://youtu.be/1QC2mpt-FP0
Show notes:
[02:00] Tai chistä ja mielen yhdistämistä liikkeessä[10:00] Mitä viisaudella tarkoitetaan? Miten se ilmenee?[18:00] Kokonaiskuvan merkitys viisaudessa[21:00] Mitä henkinen kasvu tarkoittaa?[29:00] Miten tietäminen ja moninäkökulmaisuus liittyvätviisauteen?[40:00] Tunteen ja järjen integroimisesta[49:00] Ajattelun kehitys aikuisuudessa

What is Flow Akatemia?

Podcast, joka keskittyy jakamaan moninäkökulmaisesti ajatuksia ja oppeja flow-tilasta ja viisaasta työstä.