Levens belangrijk

Over de verschuiving van curatieve naar preventieve zorg, de nood aan een nieuwe gezondheidsstructuur en de economie van de gezondheidszorg.

Show Notes

In de tweede aflevering van Levens belangrijk gaan presentator Jan Hautekiet en auteur Geert Wellens in gesprek met Marc Noppen. Ze hebben het onder meer over de verschuiving van curatieve naar preventieve zorg, de nood aan een nieuwe gezondheidsstructuur en de economie van de gezondheidszorg.

What is Levens belangrijk?

Levens belangrijk is een podcast in drie afleveringen over de gezondheidszorg van de toekomst, naar het gelijknamige boek van Geert Wellens. Hij is ervan overtuigd dat er een belangrijke verschuiving op til is in de gezondheidszorg, en dat de coronacrisis hiervoor een hefboom kan zijn: het moet anders, eigentijdser, positiever, technologisch vernieuwend, financieel haalbaar en toegankelijk.

Jan Hautekiet gaat in gesprek met Geert Wellens en telkens een andere vooraanstaand expert uit de gezondheidzorg. De ambitie van de podcast en het boek is om een blauwdruk uit te tekenen voor de gezondheidszorg van morgen.