pTro-gjesten

Olav Dyngelands uvanlig vendepunkt stoppet den ubehagelige berg-og-dal-baneturen livet hadde blitt på grunn av rus.

Show Notes

Fastgrodde, negative mønstre lar seg som regel ikke rokke så lett. Nå skal du få høre om et uvanlig brått og gjennomgripende vendepunkt. Vi starter med å spole helt tilbake til begynnelsen, til en ganske ordinær oppvekst for Olav Dyngeland.

What is pTro-gjesten?

I pTro-gjesten møter du mennesker som forteller om sitt liv, sin jobb og sin tro.