Bærekraft i bygg og by

Inneklima er viktig og for å sikre det må vi ha ventilasjon. I dag er mekanisk balansert ventilasjon den regjerende løsningen, men noen jobber med naturlige ventilasjonsløsninger, fungerer det? For å finne svar tok jeg en telefon til Arne Førland-Larsen i Link Arkitektur AS.

What is Bærekraft i bygg og by?

Bærekraftige bygninger er en podcast der jeg, Anne Sofie Bjelland ved Institutt for Byggfag ved Høgskolen på Vestlandet, snakker med ulike fagfolk som jobber med ulike tema som bringer oss nærmere bærekraftig byggeri. Ny episode hver uke. Produsert av HVL Medielab.