Bærekraft i bygg og by

Ca 80% av nordmenn eier egen bolig. Er eierlinjen med på å sikre sosial bærekraft i Norge eller ikke? Denne gangen har jeg snakket med min kollega Børge Aadland ved Institutt for Byggfag på HVL.

What is Bærekraft i bygg og by?

Bærekraftige bygninger er en podcast der jeg, Anne Sofie Bjelland ved Institutt for Byggfag ved Høgskolen på Vestlandet, snakker med ulike fagfolk som jobber med ulike tema som bringer oss nærmere bærekraftig byggeri. Ny episode hver uke. Produsert av HVL Medielab.