set nedefra

Af flere omgange er podcasten blevet kontaktet, af personer der gerne vil gæste podcasten, men det giver ikke rigtigt mening, at have gæster, da hele vores koncept bygger på at vi er fortrolige med hinanden og trygge ved hinanden.

Men, vi er på samme tid også meget bevidste om, at vi kan være et stort ekkokammer af vores egne holdninger, og derfor ønsker vi nu at prøve nogle af vores holdninger ude i virkeligheden.

Det første eksempel, er Set nedefra - ude fra DBI. Dansk Bibel institut mener, at flere bør tage en teologi uddannelse, og gerne på DBI. På samme tid, har vi på podcasten i Set nedefra ofte talt om, at vi syntes, at det at være kristen i Danmark, minder for meget om at gå i skole - og det er bare ikke alle mennesker der fungere i en skole. Vil flere teolog-prædikanter og højere grad af akademiseret forkyndelse og kristendom, gøre det svært for nogle at være eller blive kristne?

What is set nedefra?

Set nedefra er en podcast, hvor vi taler sammen om vores tro på Jesus, nedefra. Troen, som vi oplever den, Bibelen, som vi læser den og Jesus, som vi mærker ham. Ikke nødvendigvis altid korrekt. Dog altid ærligt og med ydmygheden til at blive korrigeret. Oppefra.