Livsglede for Eldre - Arendalsuka 2023

Olaug Bollestad (KrF) i samtale med Christine Sandø Lundemo fra LFE. For å få en best mulig eldreomsorg må vi se hele mennesket, møte ensomheten, skape fellesskap og tilhørighet. Samspill mellom pleie, frivillighet og pårørende samt tverrfaglighet vil være viktig for å løse framtidens omsorgsutfordringer.

What is Livsglede for Eldre - Arendalsuka 2023?

Livsglede for Eldre er tilstede under Arendalsuka 2023. Dette er samtaler vi har hatt med menneskene vi har møtt under arrangementet.

Livsglede for Eldre er en ideell stiftelse som skaper meningsfulle hverdager for eldre gjennom sosial innovasjon som skaper generasjonsmøter, frivillighet og personsentrert omsorg. Du kan lese mer om oss på livsgledeforeldre.no.