Opplysningen 99,3

Vi har kommet langt med likestillingen i Norge, men er vi juridisk sett likestilte i dag?
Tredje og siste del i serien om kvinnekamp i Norge.

Reporter: Runa Årskog
Musikken er hentet fra Blue dot sessions

What is Opplysningen 99,3?

Radio Novas samfunns- og aktualitetsmagasin gir deg historiene, sakene og debattene andre overser. Aldri redd, alltid balansert.