מלחמות היהודים" עם ירון לונדון"

הפעם נעסוק בפילוסופיה של המוסר, ישראל היא יצואנית הנשק השמינית בגודלה בעולם.
איך היא מחליטה ואיך ראוי שתחליט למי מותר למכור נשק ואיזה נשק מותר למכור?
יושב ראש הארגון ינשו"ף יצחק אנגלמן, ייצוא נשק, שקיפות ופיקוח

What is מלחמות היהודים" עם ירון לונדון"?

מלחמות היהודים עם ירון לונדון