Katolsk podkast | St Rita Radio | EWTN Norge

I samarbeid med Lunden kloster, inviterer vi til radioretrett i pinsehelgen. Vi får være med på to foredrag i tillegg til at søstrene synger 1. og 2. vesper for oss. Foredragene blir sendt på radio kl 14.00 lørdag og søndag i pinsen. Klokken 19.30 sender vi vesper. Begge foredragene blir holdt av at sr. Ingeborg-Marie
De to foredragene vi får høre er «Med Maria mot pinse» og «Guds gave og hjertens lys». 
Foredrag 1:
Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen.I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt, til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil, i kjærlighet. (Ef 1,3-4)
Allmektige Gud, du gav dine apostler Den Hellige Ånd mens de bad sammen med Maria, Jesu mor. Hjelp oss på hennes forbønn å tjene deg trofast og ved ord og gjerning utbre ditt navns ære. Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Foredraget er tilgjengelig som pdf her:
https://lunden.katolsk.no/wp-content/uploads/2021/05/1-Med-Maria-mot-pinse.pdf

Show Notes

I samarbeid med Lunden kloster, inviterer vi til radioretrett i pinsehelgen. Vi får være med på to foredrag i tillegg til at søstrene synger 1. og 2. vesper for oss. Foredragene blir sendt på radio kl 14.00 lørdag og søndag i pinsen. Klokken 19.30 sender vi vesper. Begge foredragene blir holdt av at sr. Ingeborg-Marie

De to foredragene vi får høre er «Med Maria mot pinse» og «Guds gave og hjertens lys». 

Foredrag 1:

Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen.I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt, til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil, i kjærlighet. (Ef 1,3-4)

Allmektige Gud, du gav dine apostler Den Hellige Ånd mens de bad sammen med Maria, Jesu mor. Hjelp oss på hennes forbønn å tjene deg trofast og ved ord og gjerning utbre ditt navns ære. Ved Kristus, vår Herre. Amen.Foredraget er tilgjengelig som pdf her:

https://lunden.katolsk.no/wp-content/uploads/2021/05/1-Med-Maria-mot-pinse.pdf


What is Katolsk podkast | St Rita Radio | EWTN Norge?

En podkast fra EWTN Norge. Her finner du prekener, tidebønner og alle podkaster fra EWTN Norge og St Rita Radio. Følg oss på nettsiden www.ewtn.no eller www.katolskpodkast.no.