Kommentatorkoret med Mats, Bjørn Ole og Thomas

{{ show.title }}Trailer Bonus Episode {{ selectedEpisode.number }}
{{ selectedEpisode.title }}
|
{{ selectedEpisode.title }}
By {{ selectedEpisode.author }}
Broadcast by

Vitsar i kyrkja og programleiaren tek eit oppgjer med resten av koret etter katastrofal utflukt i helga. Muntleg eksamen byr på besøk av to partileiarar, ein med dans og den andre med forsvarstale!

What is Kommentatorkoret med Mats, Bjørn Ole og Thomas?

Tre karar frå dalføret i Naustdala geleida deg gjennom nytt og aktuelt frå verdsveven og elles i sammfunnet med folkeleg bolseprat rundt bordet.