Ayehaye Malakoot | پادکست آیه های ملکوت

{{ show.title }}Trailer Bonus Episode {{ selectedEpisode.number }}
{{ selectedEpisode.title }}
|
{{ selectedEpisode.title }}
By {{ selectedEpisode.author }}
Broadcast by

Summary

بیاناتی از حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی درباره نوع معاشرت با دیگران.
بیاناتی از حضرت عبدالبهاء مبین آثار دیانت بهائی درباره یکی بودن نوع انسان.
و نیز: اختلافات یا تفاوت‌ها چه اثرات و ثمراتی در عالم وجود دارند.

Show Notes

بیاناتی از حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی درباره نوع معاشرت با دیگران. بیاناتی از حضرت عبدالبهاء مبین آثار دیانت بهائی درباره یکی بودن نوع انسان. و نیز: اختلافات یا تفاوت‌ها چه اثرات و ثمراتی در عالم وجود دارند. 

What is Ayehaye Malakoot | پادکست آیه های ملکوت?

یکی از بخش‌های مختلف بولتن آیه‌های ملکوت است که در آن تلاش می‌شود در مورد موضوع هر شماره یک یا چند بیان از آثار بهائی عرضه شود تا بیشتر با نظرات و ایده‌های آیین بهائی آشنا شوید.