Kristent Fellesskap Trondheim

Undervisning ved Håvard Kjølllesdal på kveldsgudstjeneste 21.05.23.
Skriftsteder:
Hebr 11,1-2
Hebr 11,11-12
5 Mos 8,1-16

What is Kristent Fellesskap Trondheim?

Podcaster med bibelundervisning og opptak fra forkynnelse i menighetens samlinger