Safar Haye Tip Tipi | سفرهای تیپ تیپی

می‌دانید شالو اسم دیگر کدام پرنده است؟ می‌دانید سوغاتی‌های شهر بوشهر چه چیزهایی هست؟ در این قسمت تیپ تیپی مسافر شهر بوشهر هست و برای بچه‌ها از این شهر زیبا و مردم خونگرم آن تعریف می‌کند.

Show Notes

می‌دانید شالو اسم دیگر کدام پرنده است؟ می‌دانید سوغاتی‌های شهر بوشهر چه چیزهایی هست؟ در این قسمت تیپ تیپی مسافر شهر بوشهر هست و برای بچه‌ها از این شهر زیبا و مردم خونگرم آن تعریف می‌کند.

What is Safar Haye Tip Tipi | سفرهای تیپ تیپی?

این مجموعه تلاش می‌کند کودکان ایرانی را در جستجوی اولیه‌شان برای شناخت بیشتر سرزمین مادری یاری دهد. به امید اینکه این شروعی برای شناخت و آشنایی بیشتر با فرهنگ غنی این آب و خاک در سال‌های آینده زندگی باشد و نیز فرصتی را ایجاد نماید برای بهره بردن از غنای فرهنگی آن از همان سنین کودکی.