Näravårdpodden - en podcast från SKR

”Jag tror att vi kommer att lösa det här för det finns en inneboende kraft hos människor som är där problemet uppstår. Det är styrkan i nära vård-omställningen - den lokala innovationskraften.”
Ameli Norling, sektionschef Hälso- och sjukvård på SKR, i ett samtal om ledarskap, att våga pröva, göra och utvärdera och kanske gå utanför ramen för att det ska bli bättre för helheten.

Creators & Guests

Host
Lisbeth Löpare Johansson
Samordnare Nära vård på Sveriges Kommuner och Regioner
Guest
Ameli Norling

What is Näravårdpodden - en podcast från SKR?

Välkommen till Näravårdpodden. I denna serie intervjuas intressanta personer som på olika sätt speglar den förändring som vi arbetar för, mot en nära vård. Vi vill genom de här samtalen fördjupa kunskapen och också visa både på det som fungerar och det som är svårt.