Hälso- och sjukvårdspodden

Med en bakgrund inom primärvården och en roll med möjlighet att påverka såväl dagens som framtidens nära vård fokuserar samtalet väldigt mycket på det, samt kring kunskapstyrning, stuprör, hattar och jäv - en salig blandning således och en intressant sådan.

What is Hälso- och sjukvårdspodden?

Med patientens behov i fokus och ett starkt internationellt perspektiv vill Forum för Health Policy genom podden stärka analysen av hälsopolitiken i Sverige och bidra till nya tankar och bistå beslutsfattare och politiker med kunskap och möjliga policy- och handlingsalternativ.