eDU-podden

Førsteamanuensis Kjetil Liestøl Nielsen snakker om bruk av studentresponssystemer i undervisningen.

Show Notes

Førsteamanuensis Kjetil Liestøl Nielsen snakker om bruk av studentresponssystemer i undervisningen.

What is eDU-podden?

eDU-podden tar opp aktuelle temaer innen høyere utdanning. Podkasten er produsert av Universitetet i Sørøst-Norge (USN), enhet for digitalisering og utdanningskvalitet (eDU). Alle podkaster fra eDU ligger her: https://www.usn.no/aktuelt/podkast/edu-podden