אמונה בעידן הספק

שיחה זו דנה בתוכן אפשרי של אמונה הראויה לעידן הספק

Show Notes

שיחה זו דנה בתוכנן של אמונה ופרדיגמה אלוהית הראויות לעידן הספק. השיחה מתווה את קוויה מתאר של פרדגימת השלמות וההשתכללות המבוססת על תורת "השלמות וההשתלמות" של הראי"ה קוק. זוהי תיאולוגיה פנ-אנת-איסטית - הכל באלוהים ואלוהים בכל - המקיפה את המציאות מלגו ומלבר. החלק השני של השיחה דן במופעים שונים התומכים בפרדיגמה האמונית של השלמות וההשתכללות: מופע ההתאבכות הקוונטית, מופע גודל היקום, מופע ההשתלשלות הקוסמית, מופע האבולוציה הביולוגית ומופע ההשתכללות בעידן הספק
ניתן להזמין עותק מודפס או אלקטרוני של הספר "אמונה בעידן הספק" אצל רינה פלד 0547-363005

What is אמונה בעידן הספק?

תוכן הסדרה: קרדולוגיה של המציאות: צורתה ותכניה של אמונה. אמיתות קאנוניות מול אמיתות חלקיות המגששת אחרי הבנה. המבנה התודעתי של האמונה, ליפופה של המציאות בתודעה ובורותו המהותית של היחיד הארוג וספון בתודעתם של אחרים כפי שזו משתקפת בתודעתו. סדרה זו בוחנת את האמונה מכל צדדיה וסוקרת את ברירות המחדל של האמונה בעידן הספק.
ניתן להזמין עותק מודפס או אלקטרוני של הספר "אמונה בעידן הספק" אצל רינה פלד 0547-363005