Karmels hage på St Rita Radio

Karmels hage sesong II, Kristi ansikt del 2

Show Notes

Litteratur:

Ved Elisas Kilde høst 2019

Joseph Cardinal Ratzinger: On the way to Jesus Christ 2004.

Pave Johannes Paul II:
Novo millennio ineunte (06.01.01), 
Rosarium virginis Mariae (16.10.02) 
Ecclesia de Eucharistia (17.04.03)


Johannes av Korset: Åndelig Sang 33.1.

What is Karmels hage på St Rita Radio?

En serie på St Rita Radio til inspirasjon for en dypere tro og vennskap med Jesus Kristus gjennom Karmelittordenens spiritualitet og helgener.

Ved Anne Samuelsen, legkarmelitt og opplæringsleder i Karmels sekularorden i Norge.

Karmels hage sendes på www.StRitaRadio.no kl 1730 på torsdager etterfulgt av den hellige messen eller på podkast når det passer deg.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Vi er veldig takknemlige for alle som støtter radioen økonomisk. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.