Bærekraftige bygninger

{{ show.title }}Trailer Bonus Episode {{ selectedEpisode.number }}
{{ selectedEpisode.title }}
|
{{ selectedEpisode.title }}
By {{ selectedEpisode.author }}
Broadcast by

Summary

TAF-modellen fører i løpet av 4 år frem til både studiekompetanse og fagbrev. Under utdanningen kombinerer elevene arbeid i bedrift med å gå på skole. De første to årene har de status som elev, de to siste er de lærling med lærekontrakt.

Jeg har snakket med noen elever som følger TAF-modellen.

What is Bærekraftige bygninger?

Bærekraftige bygninger er en podcast der jeg, Anne Sofie Bjelland ved Institutt for Byggfag ved Høgskolen på Vestlandet, snakker med ulike fagfolk som jobber med ulike tema som bringer oss nærmere bærekraftig byggeri. Ny episode hver uke.