Buiten de krijtlijnen

Niemand heeft graag verandering en toch is het soms nodig. Een slechte doorlichting, een gewijzigd leerplan, een nieuwe visie of een noodzakelijke wijziging zorgen soms dat je met je lerarenkorps een andere richting in moet slaan. 
Maar hoe doe je dat nu? Hoe zorg je voor een duurzame verandering? 
We praten hierover met Natalie Drees en Jan Vanhoof.
Natalie is directeur secundair onderwijs op de campus Het Spoor in Mol. In haar hele directeurscarrière doorliep ze al verschillende verandertrajecten. Jan Vanhoof is onderwijskundige, docent en onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen in de opleidings- en onderwijswetenschappen. Hij doet dit onder meer rond thema’s als kwaliteitszorg en het maken van goede keuzes.

Een gesprek over transparantie, focus, participatie en weerstand.

Shownotes
Leestips van Natalie en Jan:
Volg ons op Instagram of Twitter

What is Buiten de krijtlijnen?

Buiten De Krijtlijnen is een podcast over onderwijs. Aan de hand van gesprekken met experts, leerkrachten, directeurs, pedagogen en ondernemers probeert het antwoorden te vinden op de onderwijsvraagstukken van deze tijd. Maar deze podcast wil ook inspireren, creëren en motiveren.

Buiten De Krijtlijnen werd opgericht door Rinke Vanhoeck en is sinds 2024 onderdeel van het Expertisecentrum Onderwijs en Leren van Thomas More.