Podcast Filosofie

“Alleen de regels die aanvaard (zouden kunnen) worden door alle betrokkenen als deelnemer aan een open en vrij debat, kunnen geldigheid claimen.”

Op deze manier drukt de hedendaagse filosoof Jürgen Habermas uit dat het door middel van het deliberatieve gesprek, mogelijk is om tot universele waarden te komen in politiek, ethiek en recht.

Waarom pleit Habermas voor grondwetspattriotisme?
Hoe ziet hij dat de systeemwereld de leefwereld koloniseert?
En welke plek heeft religie volgens hem in een postseculiere samenleving?

Over deze vragen en nog veel meer, gaan we het de komende drie kwartier hebben.

Te gast is Patrick Loobuyck
De denker die centraal staat is Habermas

What is Podcast Filosofie?

Eén filosoof staat centraal. Eén hoofdgast, één side-kick en één presentator gaan over zijn of haar denken in gesprek. Dat is het simpele recept van de Podcast Filosofie van het Centre Erasme.