Onwankelbare vreugde - een dagboek van John Piper

'Welke rol speelt het verslag van ons leven uit ‘de boeken’ in het laatste oordeel? Het antwoord is dat de boeken voldoende bewijs leveren dat we van Christus zijn en dat ze daarom functioneren als een publieke bevestiging van ons geloof in en onze vereniging met Christus.' - John Piper

Show Notes

‘En allen die op de aarde wonen, zullen het [beest] aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af’ (Openbaring 13:8).

De zaligheid staat vast voor iedereen van wie de naam opgetekend staat in het boek des levens.

De reden dat het opgeschreven zijn in het boek des levens onze zaligheid garandeert, is dat het boek ‘Het boek des levens van het Lam Dat geslacht is’ genoemd wordt (Openbaring 13:8). De mensen die in dit boek staan, worden niet zalig op basis van hun werken. Ze worden zalig omdat Christus geslacht is.

Welke rol speelt het verslag van ons leven uit ‘de boeken’ in het laatste oordeel? Het antwoord is dat de boeken voldoende bewijs leveren dat we van Christus zijn en dat ze daarom functioneren als een publieke bevestiging van ons geloof in en onze vereniging met Christus.

Lees Openbaring 21:27 maar eens: ‘Al wat onrein is, zal [het Nieuw Jeruzalem] niet inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam.’ Hier lezen we dat het ‘geschreven zijn in het boek des levens’ niet alleen tot gevolg heeft dat we niet verloren gaan, maar ook dat we ons niet bezighouden met gruwelijk, zondig gedrag.

Denk bijvoorbeeld aan de moordenaar aan het kruis. Jezus heeft gezegd dat hij het paradijs binnen zou gaan (Lukas 23:43). Maar hoe zal het oordeel voor hem uitpakken wanneer de boeken geopend worden? Meer dan 99,9% van zijn leven zal zonde zijn. Zijn zaligheid ligt vast in het bloed van Christus.

Dan zal God de boeken openen; de lijst met zonden van de moordenaar zal Hij gebruiken om het offer van Zijn Zoon te doen schitteren. De laatste bladzijde zal getuigen van de verandering die zich voltrok in zijn woorden en levenshouding. Die laatste bladzijde — over zijn laatste uren aan het kruis — zal zijn geloof en vereniging met Christus publiekelijk bevestigen.

Als ik zeg dat datgene wat in de boeken opgeschreven is een publieke bevestiging is van ons geloof en van onze vereniging met Christus, bedoel ik dus niet dat het boek meer goede dan slechte daden zal bevatten.

Ik bedoel dat daarin de verandering is opgetekend die de waarheid van je geloof bevestigt — de realiteit van de wedergeboorte en de vereniging met Christus. Op die manier begin ik mijn dag, vol vertrouwen dat mijn veroordeling verleden tijd is (Romeinen 8:3), dat mijn naam in het boek van het leven staat opgetekend, en dat Degene die in mij een goed werk begonnen is het zal voltooien tot op de dag van Jezus Christus.

Bekijk de overdenking op YouTube.
 
Je luistert naar Onwankelbare vreugde, een dagboek van John Piper door Geloofstoerusting en Desiring God. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Ga dan naar de website geloofstoerusting.nl.

Volg 'Onwankelbare vreugde' waar je maar wilt:

Spotify: https://spoti.fi/2FssZb4
WhatsApp: http://bit.ly/2OfR619
Google Podcasts: http://bit.ly/39J7Ozl
Apple Podcasts: https://apple.co/385Ba9A
Castbox: http://bit.ly/2ZSNgjo
Stitcher: http://bit.ly/36ZO1Kl

Website: http://www.onwankelbarevreugde.nl/


What is Onwankelbare vreugde - een dagboek van John Piper?

Elke dag korte en diepe meditaties om je vreugde in Jezus te voeden.
In samenwerking met Desiring God, de Daily Devotionals – Solid Joys door John Piper.

Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Ga dan naar de website geloofstoerusting.nl.