Velfærdsprofeten

{{ show.title }}Trailer Bonus Episode {{ selectedEpisode.number }}
{{ selectedEpisode.title }}
|
{{ displaySpeed }}x
{{ selectedEpisode.title }}
By {{ selectedEpisode.author }}
Broadcast by

Summary

Laver du pseudoarbejde, føler dig udsat for pseudoarbejde eller har til opgave at udsætte andre for pseudoarbejde? Så skal du måske starte med dig selv, og sidde lidt mere på hænderne.
Lyt med når Velfærdsprofeten taler med filosof og forfatter Anders Fogh Jensen om pseudoarbejde.

Show Notes

Samfundet er rigere; velstand, teknologi og behandlingsmuligheder har skabt nye muligheder som tidligere generationer end ikke drømte om. Til trods for, at udviklingen har haft til hensigt at aflaste menneskeheden oplever mange sig stressramte.
Hvordan kan vi forstå det? Traditionelt har vi forstået stress som en belastningsreaktion forårsaget af for meget pres, men er det også muligt at blive stresset af for lidt, kedeligt eller meningsløst arbejde? 
Det spørgsmål bliver vi forhåbentlig klogere på, når vi skal tale med filosof Anders Fogh Jensen, som har skrevet bogen ‘Pseudoarbejde’ sammen med Dennis Nørmark.
Pseudoarbejde dækker over meningsløst arbejde, som ikke har betydning eller virkning i verden. At udføre pseudoarbejde kan både føre til pres og belastningsreaktioner for den enkelte medarbejder, men det er også uhensigtsmæssigt ud fra et samfundsperspektiv. Vi hører ofte, at velfærdssamfundet er under pres. Så har vi som samfund råd til at have offentligt ansatte, der udfører såkaldt pseudoarbejde, når der er mange uløste presserende arbejdsopgaver?

What is Velfærdsprofeten?

I en svær tid, der er præget af pres på ressourcerne, vil KP bidrage til debatten om, hvordan vi indretter og udvikler velfærd i Danmark. I Velfærdsprofeten ser værterne Lotte Andersen og Maja Haack sammen med særligt udvalgte praktikere, eksperter og forskere nærmere på aktuelle problemstillinger og kommer med konkrete bud på, hvordan fremtidens velfærd kan fremstå. Velfærdsprofeten er med andre ord et veritabelt skatkammer, hvis du interesser dig for velfærd i alle afskygninger.